Restaurangen är alltid öppen för våra hotellgäster samt förbeställningar. Under sommarmånaderna är den öppen dagligen. Vi erbjuder en á la cartemeny.

För beställning finns buffébord och kaffebuffé med hembakat.