Historien berättar om en man vid namn Renée Wahlberg, född 1875, son till Alfred Wahlberg och Ingeborg Hjort. Alfred var professor men blev mera känd som konstnär. Hans tavlor finns idag på många av landets muséer. Sonen Renée blev med tiden en riktig mångsysslare. Han var ingenjör, homeopat, begåvad konstnär och musiker, dessutom blev han importör av amerikanska Michigan-bilar.

Renée gifte sig med Herta Giöbel från närbelägna Bastudalen och fick av sin svärfar en tomt att bygga en representabel bostad på. Wasshammar som huset kallades byggdes i jugendstil och vållade byggmästaren så stora problem att hjälp fick tillkallas från Bastudalens Tegelbruk. 1912 stod huset klart.

1916 skildes Renée och Herta. Wasshammar såldes till en man vid namn Granath som startade ett vilohem och pensionat. 1920-1950 var här ett privatägt barnhem. 1950 såldes Wasshammar till Örebro Läns Landsting som drev vårdhem fram till 1986.